Trang chủ - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu (kỳ họp chuyên đề)

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu (kỳ họp chuyên đề).

Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND thành phố giám sát tình hình thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

Chiều ngày 02/11/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Đặng Thị Thủy - Ủy viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì thực hiện giám sát tình hình thực hiện Đề án phát...

Đoàn Giám sát của HĐND thành phố giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Sáng ngày 29/9/2023, Đoàn giám sát của HĐND thành phố do đồng chí Lê Thị Anh Đào - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì thực hiện giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư...

Văn bản mới

Bình chọn

Không có mẫu hiển thị