Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực địa cho ý kiến về danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn không thường xuyên của Ban Quản lý chợ Đông Hà

16:59, Thứ Hai, 8-5-2023

Ngày 15/3/2023, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Thị Anh Đào đã chủ trì phiên họp và kiểm tra thực địa các công trình sử dụng nguồn vốn không thường xuyên của Ban Quản lý chợ Đông Hà; tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND thành phố; Phó 02 Ban chuyên trách HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý Chợ Đông Hà.

Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực địa cho ý kiến về danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn không thường xuyên của Ban Quản lý chợ Đông Hà

Trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố về việc trình HĐND thành phố cho ý kiến danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn không thường xuyên của Ban Quản lý chợ Đông Hà, Thường trực HĐND thành phố đã tiến hành họp và kiểm tra thực địa để cho ý kiến về danh mục các công trình theo đề xuất của UBND thành phố, gồm các hạng mục: Chống thấm sàn ngoài tầng 2 Nhà 3; trám vá dầm, trần cầu dẫn số 1; sửa chữa tè mái Nhà 2 chợ Đông Hà; Thay mới mái tôn, sê nô thu nước và sơn sửa các vì kèo thép, cột bê tông Đình Chợ; Sơn tường mặt sau các nhà 1+2+3.

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Thị Anh Đào chủ trì tại phiên họp

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và kiểm tra tại thực địa, Thường trực HĐND cơ bản thống nhất với danh mục các công trình sử dụng nguồn vốn không thường xuyên của Ban Quản lý chợ Đông Hà do UBND thành phố đề xuất. Đối với hạng mục sơn tường mặt sau các nhà 1, 2, 3 chợ Đông Hà, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, bố trí kinh phí để thực hiện sơn mặt trước, mặt sau các nhà 1, 2, 3 chợ Đông Hà nhằm đảm bảo sự đồng bộ và tính thẩm mỹ công trình. Tại cuộc họp, Thường trực HĐND thành phố cũng xem xét cho ý kiến về chủ trương sử dụng nguồn dự phòng năm 2023 ngân sách thành phố theo quy định./.

Thu Sương – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn