TT. HĐND thành phố - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

TT. HĐND thành phố

* Thường trực HĐND thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 - Bà Lê Thị Anh Đào - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy: Chủ tịch HĐND 

 - Bà Đặng Thị Thủy - Ủy viên BTV Thành ủy: Phó Chủ tịch HĐND 

 - Ông Lê Hải Đăng - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy: Trưởng ban Kinh tế - Xã hội;  

 - Ông Trần Thanh Tiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy: Trưởng ban Pháp chế; 

]]>

Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn