Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

10:52, Thứ Hai, 8-5-2023

Trong 2 ngày 09 và 10/01/2023, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 tại 02 phường: Phường 2 và Phường 4. 

Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại phường 2

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND thành phố bầu trên địa bàn phường; đại diện Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBND thành phố, UBMTTQVN thành phố, các ban Đảng của Thành ủy và các cơ quan, đoàn thể thành phố; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh năm 2022; đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian qua.

Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại phường 4

Sau báo cáo, các đại biểu HĐND đã dành thời gian lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nội dung đề đạt của bà con cử tri. Đa số cử tri đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND thành phố trong thời gian qua; đồng thời thẳng thắn đề đạt các ý kiến góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống của người dân trên địa bàn, các vấn đề chủ yếu liên quan đến việc đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các chính sách xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, ...

Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo UBND các phường đã trực tiếp giải thích thỏa đáng các ý kiến phản ánh thuộc thẩm quyền; đối với những nội dung phản ánh chưa được trả lời, đại biểu HĐND tỉnh/thành phố tiếp thu đầy đủ, có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để kiểm tra và báo cáo giải trình cụ thể./.

Thu Sương – Chuyên viên Văn phòng HDDND&UBND thành phố

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn