Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND thành phố giám sát tình hình thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

14:40, Thứ Sáu, 29-12-2023

Chiều ngày 02/11/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Đặng Thị Thủy - Ủy viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì thực hiện giám sát tình hình thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025; về phía UBND thành phố có đồng chí Nguyễn Sỹ Trong - Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Kinh tế thành phố và UBND phường

Với mục tiêu quy hoạch ổn định các vùng sản xuất, tập trung phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng nông nghiệp sạch, hữu cơ và bền vững; đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng ngành nông nghiệp; gắn sản xuất nông nghiệp với xây dựng mỹ quan đô thị, du lịch trải nghiệm; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 về việc thông qua Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

Ngay từ khi Đề án được thông qua, Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 ban hành Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2025, Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 09/3/2021 về thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Trong 03 năm triển khai thực hiện, Phòng Kinh tế thành phố, UBND các phường đã có nhiều nỗ lực cố gắng, tích cực phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, mô hình nông nghiệp; kiểm tra, đánh giá hiệu quả, nghiệm thu các mô hình theo quy định. Kết quả, ngành nông nghiệp thành phố đã có những bước phát triển khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 6,1% (kế hoạch giai đoạn 2021-2025: 1,5-2%); giá trị trên 01 ha canh tác năm 2022 đạt 101,6 triệu đồng (kế hoạch giai đoạn 2021-2025: 100-110 triệu đồng).

Đoàn giám sát ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: quá trình triển khai vẫn còn những lúng túng nhất định, một số chỉ tiêu chưa đảm bảo theo yêu cầu (xây dựng mới nhà lưới trồng rau, nhà màng trồng hoa..); số lượng mô hình hiệu quả và có khả năng nhân rộng còn hạn chế; công tác kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn hạn chế; việc thực hiện một số mô hình nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất; việc tìm kiếm thị trường đầu ra, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đối với một số sản phẩm nông nghiệp còn gặp khó khăn …

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đặng Thị Thủy - Ủy viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục phát huy các ưu điểm, đồng thời tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025; có các giải pháp để nhân rộng các mô hình hiệu quả; nghiên cứu lồng ghép triển khai các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp của tỉnh trên địa bàn thành phố để huy động thêm nguồn lực, phát triển nông nghiệp đô thị; UBND các phường căn cứ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 và định hướng của Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đề xuất quy hoạch ổn định các vùng sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư phát triển bền vững...

Thu Sương – Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn