Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu (kỳ họp chuyên đề)

14:42, Thứ Sáu, 29-12-2023

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười sáu (kỳ họp chuyên đề).   

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 09 dự án; Điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 16 dự án; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghe báo cáo về phương án vay và trả nợ vốn vay: Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, vay vốn của cơ quan Phát triển Pháp (AFD); Xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2025.

Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị đồng bộ, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II.

Các nội dung trình kỳ họp lần này được gửi đến các đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến hoàn thiện và đã được các ban Hội đồng nhân dân thành phố thẩm tra theo quy định. Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận và thống nhất thông qua 28 Nghị quyết bao gồm: 09 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư; 16 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình dự án; 01 nghị quyết cắt giảm các dự án; 01 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025; 01 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025, 01 Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2025.

Bế mạc kỳ họp, bà Lê Thị Anh Đào – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười sáu - Hội đồng nhân dân thành phố đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm chỉ đạo để triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo theo đúng quy định./.

Thu Sương – Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn