Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020.(29/2019/NQ-HĐND)

14:31, Thứ Tư, 7-9-2022

File gửi kèm:

- 2019-Donggiang-29.pdf

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn