Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa X,nhiệm kỳ 2016-2021

13:53, Thứ Tư, 7-9-2022

File gửi kèm:

- 2020-P4-59.pdf

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn