sơ đồ - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

8:21, Thứ Năm, 8-9-2022

File gửi kèm:

- BC 128.pdf

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn