Trang chủ - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố và Thường trực HĐND các phường lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Quy chế làm việc của HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022, ngày 26/5/2022, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường...

HĐND thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc Kỳ họp thứ Tám

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, tích cực và hiệu quả, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương...

Khai mạc kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 23/12/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 8, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 nhằm tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị...

Văn bản mới

Bình chọn

Không có mẫu hiển thị