Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Phân tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 8-HĐND TP khóa XII

15:22, Thứ Tư, 7-9-2022

File gửi kèm:

- phantothaoluan.pdf

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn