Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.(54/BC-UBBC)

8:19, Thứ Năm, 8-9-2022

File gửi kèm:

- UBBC-BC-54.pdf

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn