Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Giấy mời: Tham dự kỳ họp thứ nhất-Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. (668/GM-HĐND)

8:18, Thứ Năm, 8-9-2022

File gửi kèm:

- 2021-HD-CV-668.pdf

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn