Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.(31/NQ-HĐND)

14:35, Thứ Tư, 7-9-2022

File gửi kèm:

- 2019-Donggiang-31.pdf

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn