Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước phường 4 năm 2018

13:55, Thứ Tư, 7-9-2022

File gửi kèm:

- 2019-P4-NQ-17.pdf

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn