Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

* Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

9:47, Thứ Tư, 7-9-2022

File g?i k�m:

- 31_NQHDND_2016.pdf

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn