Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của UBTVQH hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

8:57, Thứ Ba, 6-9-2022

File g?i k�m:

- Huongdan.883.kyhopthunhat.hdnd.pdf

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn