Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

HĐND phường Đông Giang khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 6

8:56, Thứ Ba, 6-9-2022

Ngày 31/7/2018, HĐND phường Đông Giang tổ chức Kỳ họp thứ 6, khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và UBND phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự theo dõi Kỳ họp có đồng chí Trần Lam Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Hồ Sỹ Trung - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND thành phố, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố bầu trên địa bàn.

Đầu kỳ họp, HĐND phường đã tổ chức bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Chiếm Trung - Phó Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Mai Chiếm Trung - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV đã đề ra; xem xét các báo cáo của UBND phường về đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, quyết toán ngân sách năm 2017; công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... tại kỳ họp lần này, UBMTTQVN phường sẽ thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và một số báo cáo khác. Với ý nghĩa và tầm quan trọng trên, ông Chủ tịch HĐND phường đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến để kỳ họp thành công, có chất lượng đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong phường.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn phường tiếp tục tăng trưởng, ước doanh thu đạt trên 408,2 tỷ đồng (đạt 65% KH); tổng sản lượng lương thực 1.364,7 tấn đạt 54,58% KH năm; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1,4 tỷ đồng (đạt 51,79% KH)... Công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường được tăng cường và thực hiện có hiệu quả theo chủ đề năm. Các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước nâng cao đời sống tinh thần và đảm bảo chế độ chính sách đối với người dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của địa phương ngày càng ổn định; Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững. Hoạt động của HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND phường tiếp tục được duy trì tốt; công tác giám sát, việc tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm; các cuộc giám sát được thực hiện theo đúng quy trình.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung nguồn lực thu hút phát triển thương mại dịch vụ, quản lý và triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức và người dân trong quản lý đô thị; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường đề ra.

Phường Đông Giang

Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn