Bộ TTHC cấp xã, phường - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

STT
Tên thủ tục hành chính
Đơn vị thực hiện
1
V.v thống nhất sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2022, nguồn tăng thu năm 2021 chuyển sang năm 2022 và một số nội dung khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn