Chi tiết tin - Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà

TÀI LIỆU, VB LẤY Ý KIẾN

Dự thảo Nghị quyết v.v thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2030

16:39, Thứ Tư, 7-9-2022

File gửi kèm:

- NQphattriendothi.pdf

Các tin khác
Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn